Betalingsregeling

door | juni 10, 2016

lenen kost geld

Wat is een betalingsregeling?

Het komt regelmatig voor dat mensen hoge rekeningen krijgen die ze nauwelijks kunnen betalen. Door een betalingsregeling te treffen wordt het betalen een stuk gemakkelijker. Het bedrag blijft even hoog maar wordt dan verdeeld in maandelijkse termijnen. Een voorbeeld hiervan is de gecombineerde aanslag van de gemeente. Bijna alle gemeenten geven hun burgers de mogelijkheid van automatische incasso waardoor de aanslag in meerdere termijnen betaald kan worden.

De rente op hypotheken en spaargeld heeft een dieptepunt bereikt. Een lening oversluiten tegen de laagste rente kan honderden euro’s besparen op jaarbasis.
Betalingsregeling zorgverzekering

De premie van een zorgverzekering kost globaal 100 euro per maand per persoon. De laagste inkomens ontvangen hiervoor een zorgtoeslag die de premie grotendeels dekt. Voor een meerpersoonshuishoudens mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan €33.764. Een alleenstaande mag niet meer verdienen dan €27.012. Toch komen veel verzekerden in de problemen met de betaling van hun zorgverzekering. CZ is een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland met 3.4 miljoen klanten. Het bedrijf verwacht dat er ongeveer 216.000 betalingsregelingen zullen zijn getroffen eind 2015. Degenen die de meeste kans hebben om in de problemen te geraken zijn de laagstbetaalden, jongeren, alleenstaanden en allochtonen. Klanten van CZ kunnen zowel online als telefonisch een betalingsregeling aanvragen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek hadden 1 op de 7 mensen in de bijstand een betalingsachterstand. Bij 6 maanden achterstand wordt de premie automatisch ingehouden van het loon of uitkering. Men krijgt dan tevens een stevige boete die ook automatisch wordt geind. Het is daarom verstandig op tijd een betalingsregeling te starten.

Betalingsregeling CJIB

Als men een verkeersboete heeft gekregen dan is het mogelijk deze in 3 termijnen te betalen. Men moet hiervoor inloggen in het Digitaal Loket. Als er een link staat van “Betalen in termijnen” dan is een betalingsregeling mogelijk. De boete moet wel minimaal €225 zijn om in termijnen te mogen betalen.

Incassobureau en deurwaarder

Als rekeningen niet betaalt worden dan kan de schuldeiser een incassobureau in de arm nemen. Dit bureau zal dan proberen om de schulden te innen. Dit doet het incassobureau door aanmaningsbrieven te sturen die er meestal dreigend uitzien. Een incassobureau echter heeft geen wettelijke status en kan bij niet betaling de zaak alleen doorsturen naar een deurwaarder of advocaat. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die wel de macht heeft om beslag te leggen op je spullen, loon of uitkering.

Geld lenen

Leningen samenvoegen
Geld lenen zwarte lijst
Bedrijfskrediet MKB & ZZP