Maximale rente lening

door | februari 18, 2016

geld lenen kost geld

Maximale rente

De maximale rente die een kredietverstrekker aan een consument mag vragen is 12% leenrente dat bovenop het wettelijk rentetarief komt. Dit wettelijk minimum tarief staat op 2% sinds januari 2015. Het percentage kan aangepast worden en geldt voor niet-handelstransacties met particulieren en consumenten. In juli 2014 bijvoorbeeld stond het wettelijk rentetarief een vol procent hoger. Het totale percentage aan maximale rente bedraagt op het moment (juni 2016) 12% + 2% = 14%. Ook minileningen, postorderkredieten en leningen die zonder tussenkomst van de bank gesloten worden vallen onder de maximale rente.
Minilening rente

Een minilening is een krediet wat doorgaans binnen 30 dagen geheel afbetaald moet worden. Ook voor deze kredieten mag maximaal 14% rente gerekend worden. Toch moet de lener een veel hoger bedrag betalen als hij een minilening wilt hebben. Dit komt omdat er bij minileningen hoge kosten moeten worden betaald om het geld snel te ontvangen. Deze service- of borgkosten vallen niet onder de maximale rente en vormen 20-25% van het leenbedrag.

Een minilening van 800 euro met een looptijd van 30 dagen zal een rentevergoeding hebben van 14% x 800 euro = 112 euro op jaarbasis. Gedeeld door 12 maanden is dit iets meer dan 9 euro per maand. Dat is goed te doen en zal geen probleem vormen. De borgkosten van de minilening van 800 euro zijn echter een stuk hoger en bedragen ongeveer 20% van het leenbedrag. De hoge kosten vloeien voort uit het hoge risico dat de kredietverstrekker loopt door geld uit te lenen aan mensen met een negatieve BKR. Uit ervaring weten de kredietverstrekkers dat de minileningen vaak niet (op tijd) worden terug betaald. De gewone banken weigeren daarom krediet te verstrekken aan mensen met een negatieve BKR. Als de lener in gebreke blijft om de minilening in zijn geheel af te lossen dan volgen er extra kosten (incassokosten, aanmaningskosten). Bedenk dus goed of een minilening voor u de juiste keus is. Een doorlopend krediet is niet alleen veel goedkoper maar ook eenvoudiger af te lossen.