Rood staan negatieve bkr registratie

door | februari 8, 2017

geld lenen kost geld

BKR registratie toegenomen
Per 1 december 2016 gelden er nieuwe regels omtrent de registratie van leningen bij het Bureau Krediet Registratie. De grens van registratie is verlegd naar kredieten van minimaal 250 euro die langer dan een maand duren. Eerder lag de grens op 500 euro. Dit betekent dat meer Nederlanders zullen worden geregistreerd in de database van het BKR. Behalve leningen worden ook schulden met creditcards, rood staan en postorderschulden bijgehouden.
Rood staan negatieve bkr registratie?

Rood staan wordt gezien als de mogelijkheid om geld op te nemen als je saldo niet toereikend is. Dit betekent dat rood staan wordt geregistreerd bij het BKR. Ook als je het niet van plan bent om het ooit te gebruiken dan wordt het toch geregistreerd (als krediet mogelijkheid). Er is een manier om dit te voorkomen. Dit is als je duidelijk (schriftelijk) met je bank afspreekt dat je tot niet meer dan 250 euro rood mag staan. Het moet dus niet mogelijk zijn om meer op te nemen. In dat geval wordt het rood staan niet vermeld in de database van BKR. Er is dan geen sprake van een Rood staan negatieve bkr registratie.

Heb je wel de mogelijkheid om meer rood te staan dan telt dit als een krediet. Ook zaken als een ‘gratis telefoon‘ met abonnement kunnen meetellen als krediet. Als je een hypotheek wilt aanvragen dan ziet de kredietverstrekker deze schulden dus in de database staan. Dit kan van invloed zijn op een hypotheekaanvraag. Bij de ING bijvoorbeeld mag je rood staan voor €500 – €2000. Dit heet een kwartaallimiet. Eén keer per 3 maanden moet men minstens een volledige werkdag een positief saldo hebben. Als je dan niet zorgt voor een positief saldo wordt het rood staan ingetrokken. Onbekend is of de bank je dan een rood staan negatieve bkr registratie krijgt. Als dit wel gebeurt dan is het erg zorgelijk.

Negatieve bkr registratie verwijderen

Een negatieve notering blijft namelijk 5 jaar lang in de database staan. Zolang er een negatieve notering staat is het erg lastig om geld te lenen of een hypotheek te krijgen. Zo’n 5000 mensen doen dan een beroep op gespecialiseerde bureau’s die een terechte negatieve notering weg kunnen krijgen. Dit doen ze o.a door de procedure van de kredietverstrekker onder de loep te nemen. Is de juiste weg gevolgd bij het geven van een negatieve notering? Meestal wordt er contact opgenomen met de kredietverstrekker die de negatieve notering gaf. Er wordt dan getoond dat de persoon in kwestie weer financieel gezond is en het risico op herhaling (van wanbetaling) klein is. De kredietverstrekker kan dan besluiten de negatieve notering weg te halen uit de database.

Het BKR is hier niet blij mee en heeft dit al geprobeerd te stoppen bij de rechtbank. De rechter gaf het BKR ongelijk en de gespecialiseerde bureaus mogen doorgaan met hun reclame van een terechte negatieve notering weghalen. De reden waarom het BKR hier tegen is gaat is dat de gespecialiseerde bureaus de juridische weg bewandelen en de kredietverstrekkers onder druk zetten. Veel kredietverstrekkers bezwijken onder de druk en geven dan toe. De prijs voor het weghalen van een standaard negatieve notering is €420. Meer complexe zaken kosten €720. Het is niet bekend in hoeveel gevallen er succes wordt behaald. Een betaling is geen garantie op het weghalen van een negatieve notering.