Studenten lenen om te sparen

geld lenen kost geld

Basisbeurs wordt lening

Op 1 september 2015 is er een nieuw studiefinancieringsstelsel ingevoerd voor studenten.  Voor studenten die voor het eerst gaan studeren vervalt de basisbeurs.  Het geld voor de studie moet men voortaan geheel lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten die al voor die datum studeerden vallen nog onder het oude stelsel waarbij een uitwonende student een basisbeurs krijgt van 286 euro. Een inwonende student krijgt onder het oude stelsel 103 euro. Verder is er nog een aanvullende beurs, een collegekrediet en een lening (299 euro). Tezamen is dit 1017 euro.
In het nieuwe stelsel (na 1 september 2015) krijgt de student een lening van 917 euro en een collegekrediet van 162 euro. De schulden voor studenten zullen fors op gaan lopen. De periode om af te lossen gaat wel flink omhoog; een student krijgt nu 35 jaar de tijd van de overheid om zijn lening terug te betalen.[/one_half_last]

Studenten lenen om te sparen

De lage rente die DUO berekent heeft een derde van de studenten verleid om meer geld te gaan lenen dan dat ze eigenlijk nodig hebben.  Het idee om wat spaargeld achter de hand te hebben na de studie spreekt genoeg jongeren aan.  Sommigen willen het geld gebruiken om kosten mee te betalen als ze na afloop van de studie een koopwoning kopen.  Het NIBUD meent dat dit gedrag niet verstandig is.  Het is zeer verleidelijk om het geld voor andere zaken uit te geven zoals vakantie of persoonlijke uitgaven.

Studieschuld en hypotheek

Banken tellen de studieschuld beperkt mee in hun berekening naar de maximale hypotheek. Zo is op de website van de Rabobank te lezen dat een studieschuld van voor juli 2015 voor 0.75% meetelt.  Als men een studieschuld zou hebben van 15.000 euro dan zouden de maandlasten 0.75% x 15.000= 112 euro zijn.  Men zou dan ongeveer 21.000 euro minder kunnen lenen voor een hypotheek als iemand die helemaal geen studieschuld zou hebben. Een studieschuld die ontstaan is na juli 2015 telt voor slechts 0.45% mee in de hypotheekberekening. Dit komt doordat studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel 35 jaar de tijd krijgen  om hun studieschuld terug te betalen.Studentenonderzoek

Uit het Nibud Studentenonderzoek 2015 bleek dat een groot deel van de studenten het belangrijk vond om te sparen.  Een derde (31%) van de ondervraagden gaf aan meer te lenen dan eigenlijk nodig was. Het geld werd niet opgemaakt maar opzij gezet als spaargeld.  In de periode 2011/2012 leende slechts 13% van de studenten meer geld om te sparen.  Het zijn vooral degenen die thuiswonen en/of een bijbaan hebben die het meest kunnen sparen.  Zeventien procent van de studenten vertelde nog geen 100 euro spaargeld te hebben.  Dertien procent spaarde niets. Meestal omdat ze het financieel niet kunnen missen.