Zakelijke lening of zakelijk krediet

door | september 2, 2020

geld lenen kost geld

Kiezen voor een zakelijke lening of een zakelijk krediet?

Wanneer u op zoek gaat naar bedrijfsfinanciering, heeft u de keuze uit een zakelijke lening of een zakelijk krediet. Hoewel de termen ‘lening’ en ‘krediet’ vaak door elkaar heen gebruikt worden, betekenen ze niet hetzelfde. Bij een lening krijgt u het volledige bedrag op de rekening gestort en mag u dit besteden. Bij een krediet krijgt men een opening op de rekening waarvan men beperkt geld kan lenen. Alleen het opgenomen bedrag moet later met rente worden terugbetaald.

Toch is het principe hetzelfde; u heeft toegang tot geld en moet voor het lenen ervan rente betalen. Een lening kan in sommige gevallen goedkoper zijn dan een krediet. Maar soms is een hoge lening niet nodig. Dan komt een krediet weer beter van pas.

Zakelijke lening

Bij een zakelijke lening ontvangt u het leenbedrag in één keer op de rekening. Dit bedrag moet vervolgens in gelijke maandelijkse termijnen, inclusief rente, worden terugbetaald. Het geld dat is opgelost, kan niet meer opnieuw worden opgenomen. Dit is nadelig wanneer men meerdere malen over geld wil beschikken. Voordeel is wel dat de rente vaak lager is en dat meteen duidelijk is hoeveel men maandelijks zal gaan betalen.

Doel

Wanneer een zakelijke lening goed van pas komt, is afhankelijk van het doel van de lening. Een zakelijke lening is zeer geschikt voor een eenmalige grote uitgave. Denk bijvoorbeeld aan het financieren van een dure machine, inrichten van bedrijfsruimte of het vernieuwen van bedrijfssystemen. Het gaat hier dus meestal om een langlopende investering.

Kosten

De kosten van een zakelijke lening kunnen per aanbieder behoorlijk verschillen. In ieder geval staat vast dat de afbetaling van de zakelijke lening altijd in maandelijkse gelijke delen plaatsvindt. Vaak worden er ook nog afsluitkosten in rekening gebracht. Dit is een bepaald percentage van het leenbedrag. Meestal ligt het maximum van de afsluitkosten op zo’n 5000 euro. Het is gebruikelijk dat de kredietverstrekker of bank voor een zakelijke lening geen servicekosten berekend, zoals bij een bedrijfskrediet wel het geval is.

Looptijd

De looptijd van een zakelijke lening kan altijd verschillen. Het is maar net wat u van tevoren afspreekt. De minimale aflostermijn is altijd 3 maanden. De maximum looptijd is bij de meeste aanbieders maximaal vijf of tien jaar. Iedere maand betaalt men een gelijk deel van de lening terug. Hoe korter de looptijd, hoe hoger de maandelijkse aflossing. Het is niet mogelijk om reeds afgelost geld opnieuw op te nemen. Daarvoor is een zakelijk krediet meer geschikt.

Zakelijk krediet

Een zakelijk krediet werkt anders. Dat is een geldbedrag dat klaarstaat bij de bank of kredietverstrekker. Men mag zelf kiezen wanneer hij geld opneemt en hoeveel geld dit dan is. Dit mag uiteraard nooit meer zijn dan de vaste limiet. U betaalt alleen rente over het deel dat u hebt opgenomen. Iedere maand lost men dan een deel af. Het voordeel van een zakelijk krediet is dat men het geld dat is afgelost weer mag opnemen indien nodig. Dit is een groot voordeel tegenover een zakelijke lening.

Doel

Een zakelijk krediet heeft dan ook een ander doel dan een zakelijke lening. Bij een zakelijk krediet is er vaak sprake van een lager bedrag. Dit komt vooral goed van pas om bijvoorbeeld te voorzien in de tijdelijke behoefte aan liquide middelen. Een zakelijk krediet kan worden gebruikt om rekeningen te betalen, als klanten niet betaald hebben of als de voorraad moet worden aangevuld. Een zakelijk krediet kan ook worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld een marketingcampagne of onderhoud aan apparatuur. Om gebruik te maken van een zakelijk krediet dient u dit stappenplan te volgen.

Kosten

De kosten van een zakelijk krediet verschillen ook tegenover een zakelijke lening. De rente ligt doorgaans tussen de 5 en 9 procent van het opgenomen bedrag. De aflossingskosten ligt op 1,5 procent van het opgenomen bedrag. Dit is dus een deel van wat is opgenomen, plus 1,5 procent aan kosten. Verder berekent men bij een zakelijk krediet vaak servicekosten: 0,05 procent van de totale limiet.

Looptijd

Een zakelijk krediet heeft tenslotte een andere looptijd dan een zakelijke lening. Een krediet staat voor een beperkte periode klaar. Bijvoorbeeld voor een jaar. U kunt opnemen en aflossen wanneer u dat wilt. Na ieder jaar wordt de kredietwaardigheid opnieuw beoordeeld en wordt de rente aangepast. Het is mogelijk dat het risico voor de kredietverstrekker dan kleiner is. Er wordt dan minder rente in rekening gebracht. Het is ook mogelijk dat het risico te groot wordt. Dan kan men geen aanspraak meer maken op het krediet en moet het openstaande bedrag worden afgelost.

Doorlopend krediet, goedkoopste lening